3.11.2021

Daně

Daně z příjmů právnických osob

Zpracujeme přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně výkazů a přílohy k účetní závěrce. Přiznání musí být podáno výhradně elektronicky. Na základě plné moci zajistíme podání na příslušný finanční úřad a založení do sbírky listin u příslušného soudu.

Termín pro elektronické podání za rok 2021 je do pondělí 2.5.2022

Číslo účtu FÚ pro Jihomoravský kraj 7704-77628621/0710, k.s. 1148, v.s.

Daně z příjmů fyzických osob podávající přiznání

Zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pro zaměstnance podle předložených Potvrzení o zdanitelných příjmech. Podnikatelům zpracujeme přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního pojištění.

Číslo účtu FÚ pro Jihomoravský kraj 721-77628621/0710, k.s. 1148, v.s.

Daň z přidané hodnoty

Plátcem DPH se stává obchodní společnost nebo podnikatel (OSVČ) při splnění podmínek podle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Obecně se stává plátcem při překročení obratu 1.000.000,- Kč za posledních po sobě jdoucích 12 měsíců .

Číslo účtu FÚ pro Jihomoravský kraj 705-77628621/0710, k.s. 1148, v.s.

Pro naše klienty na základě plné moci podáváme elektronicky přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení. Nově poskytujeme i služby související s režimem jednoho správního místa (OSS).

Silniční daň

Obchodní společnost nebo podnikatel (OSVČ), pokud používají silniční motorová vozidla ke své podnikatelské činnosti stávají se plátci silniční daně, platí zálohy na silniční daň a do 31.ledna následujícího roku jsou povinni podat přiznání. Pro naše klienty na základě plné moci vypočteme a podáme přiznání k silniční dani.

Termín pro podání za rok 2021 je do pondělí 31.1.2022

Číslo účtu FÚ pro Jihomoravský kraj 748-77628621/0710, k.s. 1148, v.s.

Termín pro úhradu záloh na rok 2022 je 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022, 15.12.2022

Daň z nemovitostí

Poplatníkem daně z nemovitostí jsou vlastníci. Přiznání se podává na změny vlastnictví nemovitostí vždy do 31.ledna zdaňovacího období podle stavu vlastnictví nemovitostí k 31.prosince předchozího roku. Připravíme řádné přiznání případně dílčí přiznání na změny vlastnictví.

Číslo účtu FÚ pro Jihomoravský kraj 7755-77628621/0710, k.s. 1148, v.s.

Ostatní daně

Podle pokynů klientů zajišťujeme registrační povinnosti, vyřizujeme bezdlužnosti a další administrativní úkony.  Na základě plné moci našim klientům zajišťujeme veškerou elektronickou komunikaci.

Datové schránky

Datové schránky jsou povinné pro právnické osoby podle Zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. Podnikatelé (OSVČ) si mohou datovou schránku zřídit dobrovolně. Od 1.1.2023 bude každé podnikající fyzické osobě zřízena datová schránka.

Pomůžeme našim klientům s obsluhou datových schránek.

Likvidace obchodních společností

Provádíme likvidace obchodních společností od ustanovení likvidátora až po výmaz z obchodního rejstříku.