4.11.2021

Účetnictví

 

Daňová evidence pro podnikatele – OSVČ

 • zpracování příjmů a výdajů
 • vedení deníku daňové evidence
 • evidence závazků a pohledávek, odsouhlasení, upomínky
 • evidence dlouhodobého majetku, zařazení, vyřazení, odpisy
 • kontrola náležitostí daňových dokladů
 • pokladní kniha
 • přiznání k dani z přidané hodnoty, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení
 • přiznání k dani z příjmů fyzických osob
 • přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny
 • přiznání k ostatním daním
 • kontrola a opravy minulých období

 

Účetnictví pro právnické a fyzické osoby

 • zpracování účetních položek dle platných předpisů
 • vedení účetních knih podle AE, středisek
 • evidence majetku, zařazení, vyřazení, odpisy
 • průběžné sledování závazků a pohledávek, odsouhlasení, upomínky
 • tvorba opravných položek
 • měsíční a roční účetní závěrky, inventarizace účtů
 • zpracování výroční zprávy a zprávy o vztazích
 • vypracování účetních směrnic
 • přiznání k daním z příjmů fyzických nebo právnických osob, výkazy, přílohy
 • přiznání k DPH, kontrolní hlášení, souhrnné hlášení, výpis z evidence pro daňové účely
 • vyhotovení statistických výkazů a výkazů pro banky, apod.
 • Kontrola a opravy účetnictví minulých období

Omezení hotovostních plateb

Od 1.1.2015 platí limit pro hotovostní platby ve výši 270.000,- Kč podle Zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, změna Zákonem č. 261/2014 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu.

 

Účetnictví v průběhu likvidace společností

Zpracování účetnictví v průběhu likvidace, při ukončení likvidace