19.10.2016

Mzdová evidence

Změna minimální mzdy pro rok 2023

Skupina prací 2022 2023
Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1 96,40 16.200,- 103,80 17.300,-
2 106,50 17.900,- 106,50 17.900,-
3 117,50 19.700,- 117,50 19.700,-
4 129,80 21.800,- 129,80 21.800,-
5 143,30 24.100,- 143,30 24.100,-
6 158,20 26.600,- 158,20 26.600,-
7 174,70 29.400,- 174,70 29.400,-
8 192,80 32.400,- 207,60 34.600,-

Průměrná mzdy v roce 2022 byla 38.911,- Kč, pro rok 2023 je stanovena na 40.324,- Kč

 

Odvody z mezd pro rok 2023

Druh pojištění Procento odvodu z hrubé mzdy
podíl zaměstnance podíl zaměstnavatele Celkem
Zdravotní pojištění 4,50 % 9,00 % 13,50 %
Sociální pojištění 6,50 % 24,80 % 31,30 %

Od 1.1.2023 bude možné uplatnit slevu na sociálním pojištění u zkrácených úvazků v rozsahu 8-30 hodin týdně a u vybraného okruhu zaměstnanců. Sleva na pojistném činí 5% z vyměřovacího základu vybraných zaměstnanců se zkráceným úvazkem.

Pro výpočet mzdových nákladů platí hrubá mzda * 1,338.

 

Změna zdanění mezd pro rok 2023

Daň se počítá z hrubé mzdy. Sazba do ročního příjmu 1.935.552,- Kč je 15 %, nad tento limit je sazba dane 23 %

Základní sleva na poplatníka 30.840,- Kč , měsíční sleva je 2.570,- Kč

Daňové zvýhodnění na děti

Počet dětí 2022 2023
rok měsíc rok měsíc
1. dítě 15.204,- 1.267,- 15.204,- 1.267,-
2. dítě 22.320,- 1.860,- 22.320,- 1.860,-
3. dítě 27.840,- 2.320,- 27.840,- 2.320,-

Daňový bonus je na vlastní nebo osvojené dítě žijící ve společné domácnosti. Nárok na daňový bonus vzniká pokud poplatník dosahuje 

OSVČ šestinásobek minimální mzdy

zaměstnanec polovinu minimální mzdy

2022 2023
OSVČ zaměstnanec OSVČ zaměstnanec
97.200,- 8.100,- 103.800,- 8.650,-

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na stravování v penězích. Pro zaměstnance je tento příjem osvobozen od daně, pro zaměstnavatele je daňovým nákladem.

Optimální výše stravenkového paušálu je 107,10 Kč ( 0,7*153,- Kč = 107,10) . náklad zaměstnavatele . . . . . . . .  107,10 Kč

Optimální hodnota stravenky je 194,73 Kč ( 107,10/0,55 = 194,73 ) . . . . . . . . . náklad zaměstnavatele . . . . . . . .  107,10 Kč

Ostatní možnosti stravování zaměstnanců jako jsou stravenky, závodní stravování se nemění.

Mzdy a personalistika

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na SSZ a ZP
 • měsíční zpracování mezd, přehledy pro SSZ a ZP, příkazy k úhradě odvodů
 • vedení mzdového účetnictví a personální agendy pro malé i velké organizace:
  • mzdové rekapitulace
  • výplatní pásky
 • roční zúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti, vyhotovení mzdových a evidenčních listů
 • roční vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti
 • zápočtové listy, evidenční list důchodového pojištění
 • zastupování klienta na úřadech
 • elektronická komunikace s úřady
 • vyřizování žádostí a vyúčtování před Ú.P.
 • aktivní politiky zaměstnanosti
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižení