19.10.2016

Mzdová evidence

Změna minimální mzdy pro rok 2022

Skupina prací 2021 2022
Kč/hod Kč/měsíc Kč/hod Kč/měsíc
1 90,50 15.200,- 96,40 16.200,-
2 99,90 16.800,- 106,50 17.900,-
3 110,30 18.500,- 117,50 19.700,-
4 121,80 20.500,- 129,80 21.800,-
5 134,40 22.600,- 143,30 24.100,-
6 148,40 24.900,- 158,20 26.600,-
7 163,90 27.500,- 174,70 29.400,-
8 181,00 30.400,- 192,80 32.400,-

Průměrná mzdy v roce 2021 byla 35.441,- Kč, pro rok 2022 je stanovena na 38.911,- Kč

 

Odvody z mezd pro rok 2022

Druh pojištění Procento odvodu z hrubé mzdy
podíl zaměstnance podíl zaměstnavatele Celkem
Zdravotní pojištění 4,50 % 9,00 % 13,50 %
Sociální pojištění 6,50 % 24,80 % 31,30 %

Pro výpočet mzdových nákladů platí hrubá mzda * 1,338.

 

Změna zdanění mezd pro rok 2022

Od 1.1.2021 došlo ke zrušení superhrubé mzdy. Daň se počítá z hrubé mzdy. Sazba do ročního příjmu 1.701.168,- Kč je 15 %, nad tento limit je sazba dane 23 %

Základní sleva na poplatníka 30.840,- Kč ( v roce 2021 bylo 27.840,- Kč)

Daňové zvýhodnění na děti

Počet dětí 2022
rok měsíc
1. dítě 15.204,- 1.267,-
2. dítě 22.320,- 1.860,-
3. dítě 27.840,- 2.320,-

V roce 2021 byl daňový bonus max. 60.300,- Kč, pro rok 2022 není žádné omezení.

Stravenkový paušál

Stravenkový paušál je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na stravování v penězích. Pro zaměstnance je tento příjem osvobozen od daně, pro zaměstnavatele je daňovým nákladem.

Limit pro osvobození je 82,60 Kč za jednu odpracovanou směnu. Pokud dojde k souběhu stravenkového paušálu a stravného u pracovní cesty, pak přednost má cestovní náhrada, stravenkový paušál nepřísluší. Ostatní možnosti stravování zaměstnanců jako jsou stravenky, závodní stravování se nemění.

 

Mzdy a personalistika

 • zpracování pracovních smluv, dohod o pracovní činnosti, o provedení práce
 • přihlašování a odhlašování zaměstnanců na SSZ a ZP
 • měsíční zpracování mezd, přehledy pro SSZ a ZP, příkazy k úhradě odvodů
 • vedení mzdového účetnictví a personální agendy pro malé i velké organizace:
  • mzdové rekapitulace
  • výplatní pásky
 • roční zúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti, vyhotovení mzdových a evidenčních listů
 • roční vyúčtování srážkové daně ze závislé činnosti
 • roční vyúčtování zálohové daně ze závislé činnosti
 • zápočtové listy, evidenční list důchodového pojištění
 • zastupování klienta na úřadech
 • elektronická komunikace s úřady
 • vyřizování žádostí a vyúčtování před Ú.P.
 • aktivní politiky zaměstnanosti
 • zaměstnávání osob se zdravotním postižení