19.10.2016

Aktuality

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2023

Srovnání s rokem 2022 rok 2022 rok 2023
Min. zál. zdravotního pojištění – hl.činnost 2.627,- Kč 2.722,- Kč
Min. zál. sociální pojištění – hl. činnost 2.841,- Kč 2.944,- Kč
Min. zál. sociální pojištění – vedl. činnost 1.137,- Kč 1.178,- Kč

Zdravotní pojištění se mění od 1.1.2023, sociální pojištění po podání přehledu za rok 2022. Maximální výše zálohy pro sociální pojištění je 45.449,- Kč.

Paušální daň pro OSVČ v roce 2023

Kdo chce jít do zdanění paušální daní musí tuto skutečnost nahlásit FÚ do 10.ledna 2023

Paušální daň pro rok 2023 bude činit 6.208,- Kč a je splatná nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.

Srovnání s rokem 2022 rok 2022 rok 2022
paušální daň celkem 5.994 Kč 5.994 Kč
z toho činí:  
zdravotní pojištění (minimum) 2.627 Kč 2.722 Kč
sociální pojištění (minimum + 15 %) 3.267 Kč 3.386 Kč
daň 100 Kč 100 Kč

Cestovní náhrady v roce 2023

Základní náhrady srovnání s rokem 2022 rok 2022 rok 2023
Jednostopá vozidla a tříkolky 1,30 Kč 1,40 Kč
Osobní silniční motorová vozidla 4,70 Kč 5,20 Kč

 

Ceny PHM – srovnání s rokem 2022 rok 2022 rok 2023
Benzin 95 oktanů 37,10 Kč 41,20 Kč
Benzin 98 oktanů 40,50 Kč 45,20 Kč
Nafta motorová 36,10 Kč 44,10 Kč
Elektřina kWh 4,10 Kč 6,00 Kč

 

Tuzemské stravné srovnání s rokem 2022 rok 2022 rok 2023
5 – 12 hodin 99,- Kč 129,- Kč
12 – 18 hodin 151,- Kč 196,- Kč
Nad 18 hodin 237,- Kč 307,- Kč

 

Kurzy pro rok 2022
Pevný kurz GFŘ 2022 Kurz ČNB         31.12.2022
1,- EUR 24,54 Kč 24,115 Kč
1,- USD 23,41 Kč 22,616 Kč
1,- GBP 28,72 Kč 27,200 Kč

 

Stravenkový paušál v roce 2023

Srovnání s rokem 2022 rok 2022 rok 2023
Osvobozený stravenkový paušál 99,40 Kč 107,10 Kč

Stravenkový paušál je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na stravování v penězích. Pro zaměstnance je tento příjem osvobozen od daně, pro zaměstnavatele je daňovým nákladem.
Limit pro osvobození je za jednu odpracovanou směnu. Pokud dojde k souběhu stravenkového paušálu a stravného u pracovní cesty, pak přednost má cestovní náhrada.

Nejvýhodnější stravenka pro rok 2023 je ve výši 153,- Kč, daňově uznatelný výdaj je 70% z paušálu, t.j. 107,10 Kč. Pokud je poskytována stravenka, pak je 55 % hodnoty stravenky daňově uznatelný výdaj pro zaměstnavatele.

Změna Daně z příjmů od 1.1.2023

Od 1.1.2023 se změnila základní sazba na poplatníka z částky 27.840,- Kč na 30.840,- Kč.

 

Změna Daně z přidané hodnoty od 1.1.2022

Od 1.1.2022 platí nová pravidla pro zvláštní režim cestovních kanceláří. Jedná se o zdaňování přijímaných záloh podle § 89.

 

Zvýšení úrokové sazby od 23.12.2021

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 2,75 % na 3,75 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %).

 

Změna Daně z přidané hodnoty od 1.7.2021

Od 1.7.2021 platí nová pravidla pro elektronické obchodování a zavedení systému One Stop Shop (OSS). Tato změna se týká především prodejců uskutečňujících přeshraniční prodej zboží koncovým spotřebitelům. Týká se především e-shopu, digitálních platforem nebo dovozců zboží u třetí země.

 

Změny pro Daň z příjmů od roku 2021

Změna limitu osvobození příjmů z prodeje nemovitostí se mění u majetku pořízeného po 1.1.2021 z 5. let na 10.let. Pro majetek pořízený do 31.12.2020 platí nadáte limit 5.let.

 

Mimořádné odpisy 2020 – 2023

Pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2023 v 1 a 2 skupině lze použít mimořádné odpisy.

Odpisová skupina  1 – rovnoměrný odpis bez přerušení do 100 % za 12 měsíců

Odpisová Skupina  2 – rovnoměrný odpis bez přerušení do 100 % za 24 měsíců , přitom 60% vstupní ceny za 12 měsíců, 40 % vstupní ceny za dalších 12 měsíců.

 

Hmotný a nehmotný majetek od roku 2020

Změna limitu od roku 2020 pro hmotný majetek se mění ze 40.000,- Kč na 80.000,- Kč.

Od roku 2020 bylo zcela zrušeno ustanovení o odpisování nehmotného majetku. Nehmotný majetek se odepisuje pouze účetně. Doposud se jednalo o nehmotný majetek s cenou nad 60.000,- Kč a odpis byl 9 měsíců, 18 měsíců, 36 měsíců.