19.10.2016

Aktuality

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2024

Srovnání s rokem 2022 rok 2023 rok 2024
Min. zál. zdravotního pojištění – hl.činnost 2.722,- Kč 2.968,- Kč
Min. zál. sociální pojištění – hl. činnost 2.944,- Kč 3.852,- Kč
Min. zál. sociální pojištění – vedl. činnost 1.178,- Kč 1.413,- Kč
Rozhodná částka – vedl. činnost 96.777,- Kč 105.521,- Kč

Zdravotní i sociální pojištění se mění od 1.1.2024, po podání přehledu za rok 2023 se může záloha změnit. Maximální výše zálohy pro sociální pojištění je 45.449,- Kč.

Nemocenské pojištění je dobrovolné a pro rok 2024 činí 168,- Kč měsíčně. Nemocenské se vyplácí od 15 dne nemoci. V první měsíci nemoci činí nemocenská dávka 2.228,- Kč, ve druhém měsíci 4.710,- Kč a ve třetím a dalším měsíci 5.130,- Kč. Pokud není OSVČ nemocensky pojištěna, tak se na něj nevztahuje životní minimum.

Paušální daň pro OSVČ v roce 2024

Kdo chce jít do zdanění paušální daní musí tuto skutečnost nahlásit FÚ do 10.ledna 2024

Paušální daň pro rok 2024 bude činit 7.498,- Kč a je splatná nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.

Srovnání s rokem 2023 rok 2023 rok 2024
paušální daň 1 pásmo 6.208 Kč 7.498 Kč
paušální daň 2 pásmo 16.000 Kč 16.745 Kč
paušální daň 3 pásmo 26.000 Kč 27.139 Kč

Cestovní náhrady v roce 2024

Základní náhrady srovnání s rokem 2023 rok 2023 rok 2024
Jednostopá vozidla a tříkolky 1,40 Kč 1,50 Kč
Osobní silniční motorová vozidla 5,20 Kč 5,60 Kč

 

Ceny PHM – srovnání s rokem 2023 rok 2023 rok 2024
Benzin 95 oktanů 41,20 Kč 38,20 Kč
Benzin 98 oktanů 45,20 Kč 42,60 Kč
Nafta motorová 34,40 Kč 38,70 Kč
Elektřina kWh 8,20 Kč 7,70 Kč

 

Tuzemské stravné srovnání s rokem 2023 rok 2023 rok 2024
5 – 12 hodin 129,- Kč 140,- Kč
12 – 18 hodin 196,- Kč 212,- Kč
Nad 18 hodin 307,- Kč 333,- Kč

 

Kurzy pro rok 2023
Jednotný kurz GFŘ 2023 Kurz ČNB         31.12.2023
1,- EUR XX,XX Kč 24,725 Kč
1,- USD XX,XX Kč 22,376 Kč
1,- GBP XX,XX Kč 28,447 Kč

 

Stravenkový paušál v roce 2024

Srovnání s rokem 2023 rok 2023 rok 2024
Osvobozený stravenkový paušál 107,10 Kč 116,20 Kč

Stravenkový paušál je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na stravování v penězích. Pro zaměstnance je tento příjem osvobozen od daně, pro zaměstnavatele je daňovým nákladem. Částka nad limit 116,20 Kč je pro zaměstnance zdanitelný příjem včetně odvodu sociálního a zdravotního pojištění. Limit pro osvobození je za jednu odpracovanou směnu. Pokud dojde k souběhu stravenkového paušálu a stravného u pracovní cesty, pak přednost má cestovní náhrada.

Sazba daně z příjmů fyzických osob pro rok 2023 činí 15 % do limitu 1.935.552,- Kč, nad tento limit se zdaňuje sazbou 23 % Změna limitu osvobození příjmů z prodeje nemovitostí se mění u majetku pořízeného po 1.1.2021 z 5. let na 10.let. Pro majetek pořízený do 31.12.2020 platí nadáte limit 5.let.

Změna Daně z přidané hodnoty od 1.1.2024

Od 1.1.2024 platí základní sazba DPH ve výši 21 %, snížená sazba ve výši 12 %.

Snížení úrokové sazby od 22.12.2023

Česká národní banka snížila repo sazbu ze 7,00 % na 6,75 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %).

Změna Daně z přidané hodnoty od 1.7.2021

Od 1.7.2021 platí nová pravidla pro elektronické obchodování a zavedení systému One Stop Shop (OSS). Tato změna se týká především prodejců uskutečňujících přeshraniční prodej zboží koncovým spotřebitelům. Týká se především e-shopu, digitálních platforem nebo dovozců zboží u třetí země.

Mimořádné odpisy 2020 – 2023

Pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2023 v 1 a 2 skupině lze použít mimořádné odpisy.

Odpisová skupina  1 – rovnoměrný odpis bez přerušení do 100 % za 12 měsíců

Odpisová Skupina  2 – rovnoměrný odpis bez přerušení do 100 % za 24 měsíců , přitom 60% vstupní ceny za 12 měsíců, 40 % vstupní ceny za dalších 12 měsíců.