19.10.2016

Aktuality

Minimální zálohy pro OSVČ v roce 2022

Srovnání s rokem 2021 rok 2021 rok 2022
Min. zál. zdravotního pojištění – hl.činnost 2.393,- Kč 2.627,- Kč
Min. zál. sociální pojištění – hl. činnost 2.588,- Kč 2.841,- Kč
Min. zál. sociální pojištění – vedl. činnost 1.036,- Kč 1.137,- Kč

Zdravotní pojištění se mění od 1.1.2022, sociální pojištění po podání přehledu za rok 2021. Maximální výše zálohy pro sociální pojištění je 45.449,- Kč.

Paušální daň pro OSVČ v roce 2022

Kdo chce jít do zdanění paušální daní musí tuto skutečnost nahlásit FÚ do 10.ledna 2022

Paušální daň pro rok 2022 bude činit 5.994,- Kč a je splatná nejpozději do 20. dne kalendářního měsíce.

Srovnání s rokem 2021 rok 2021 rok 2022
paušální daň celkem 5.469 Kč 5.994 Kč
z toho činí:  
zdravotní pojištění (minimum) 2.393 Kč 2.627 Kč
sociální pojištění (minimum + 15 %) 2.976 Kč 3.267 Kč
daň 100 Kč 100 Kč

Cestovní náhrady v roce 2022

Základní náhrady srovnání s rokem 2021 rok 2021 rok 2022
Jednostopá vozidla a tříkolky 1,20 Kč 1,30 Kč
Osobní silniční motorová vozidla 4,40 Kč 4,70 Kč

 

Ceny PHM – srovnání s rokem 2021 rok 2021 rok 2022
Benzin 95 oktanů 27,80 Kč 37,10 Kč
Benzin 98 oktanů 31,50 Kč 40,50 Kč
Nafta motorová 27,20 Kč 36,10 Kč
Elektřina kWh 5,- Kč 4,10 Kč

 

Tuzemské stravné srovnání s rokem 2021 rok 2021 rok 2022
5 – 12 hodin 91,- Kč 99,- Kč
12 – 18 hodin 138,- Kč 151,- Kč
Nad 18 hodin 217,- Kč 237,- Kč

 

Kurzy pro rok 2021
Pevný kurz 2021 Kurz ČNB         31.12.2021
1,- EUR 25,650 Kč 24,860 Kč
1,- USD 21,720 Kč 21,951 Kč
1,- GBP 29,880 Kč 29,585 Kč

 

Stravenkový paušál v roce 2022

Srovnání s rokem 2021 rok 2021 rok 2022
Osvobozený stravenkový paušál 75,60 Kč 82,60 Kč

Stravenkový paušál je příspěvek zaměstnavatele zaměstnanci na stravování v penězích. Pro zaměstnance je tento příjem osvobozen od daně, pro zaměstnavatele je daňovým nákladem.
Limit pro osvobození je za jednu odpracovanou směnu. Pokud dojde k souběhu stravenkového paušálu a stravného u pracovní cesty, pak přednost má cestovní náhrada.

Nejvýhodnější stravenka pro rok 2022 je ve výši 150,- Kč, 55 % hodnoty stravenky je daňově uznatelný výdaj pro zaměstnavatele.

Změna Daně z příjmů od 1.1.2022

Od 1.1.2022 se změnila základní sazba na poplatníka z částky 27.840,- Kč na 30.840,- Kč.

 

Změna Daně z přidané hodnoty od 1.1.2022

Od 1.1.2022 platí nová pravidla pro zvláštní režim cestovních kanceláří. Jedná se o zdaňování přijímaných záloh podle § 89.

 

Zvýšení úrokové sazby od 23.12.2021

Česká národní banka zvýšila repo sazbu z 2,75 % na 3,75 %. Repo sazba se uplatní například při stanovení úroku z prodlení podle občanského zákoníku (zvýšená o 8 %).

 

Změna Daně z přidané hodnoty od 1.7.2021

Od 1.7.2021 platí nová pravidla pro elektronické obchodování a zavedení systému One Stop Shop (OSS). Tato změna se týká především prodejců uskutečňujících přeshraniční prodej zboží koncovým spotřebitelům. Týká se především e-shopu, digitálních platforem nebo dovozců zboží u třetí země.

 

Změny pro Daň z příjmů od roku 2021

Změna limitu osvobození příjmů z prodeje nemovitostí se mění u majetku pořízeného po 1.1.2021 z 5. let na 10.let. Pro majetek pořízený do 31.12.2020 platí nadáte limit 5.let.

 

Mimořádné odpisy 2020 – 2021

Pro majetek pořízený od 1.1.2020 do 31.12.2021 v 1 a 2 skupině lze použít mimořádné odpisy.

Odpisová skupina  1 – rovnoměrný odpis bez přerušení do 100 % za 12 měsíců

Odpisová Skupina  2 – rovnoměrný odpis bez přerušení do 100 % za 24 měsíců , přitom 60% vstupní ceny za 12 měsíců, 40 % vstupní ceny za dalších 12 měsíců.

 

Hmotný a nehmotný majetek od roku 2020

Změna limitu od roku 2020 pro hmotný majetek se mění ze 40.000,- Kč na 80.000,- Kč.

Od roku 2020 bylo zcela zrušeno ustanovení o odpisování nehmotného majetku. Nehmotný majetek se odepisuje pouze účetně. Doposud se jednalo o nehmotný majetek s cenou nad 60.000,- Kč a odpis byl 9 měsíců, 18 měsíců, 36 měsíců.