19.10.2016

Aktuality 2019

 

Minimální zálohy OSVČ

2018

2019

Zdravotní pojištění

2.024,- Kč

2.208,- Kč

Soc.poj. – hlavní činnost

2.189,- Kč

2.388,- Kč

Soc.poj. – vedlejší činnost

876,- Kč

955,- Kč

Limit pro Soc.poj. – vedl.činnost

71.950,- Kč

78.476,- Kč

Změna pro platby soc.pojištění od 1.1.2019 – platí se do konce měsíce, za který se platí, zálohy se vypořádávají po podání přehledu.

Minimální zaručená mzda od 1.1.2019

Skupina prací

Min. zaručená měsíční mzda Min. zaručená hodinová mzda

1.

13.350,- Kč 79,820 Kč

2.

14.740,- Kč

88,10 Kč

3.

16.280,- Kč

97,30 Kč

4.

17.970,- Kč

107,40 Kč

5.

19.850,- Kč

118,60 Kč

6.

21.900,- Kč

130,90 Kč

7.

24.180,- Kč

144,50 Kč

8. 26.700,- Kč

159,60 Kč

Zaměstnání malého rozsahu se zvyšuje z 2.499,- Kč na 2.999,- Kč u jednoho zaměstnavatele, posuzuje se u každého zaměstnavatele samostatně. (neplatí se soc. a zdr. pojištění).

Solidární daň (7%) ze závislé činnosti se zvyšuje z 1.433.992,- Kč na 1.569.552,- Kč

  • faafasfafasfafafafa

afaf

afa

  • fhfhfjhfnhdcnbdcnbcxnbcxvncbvb